پرده دی کی ایرانی یا ترک
20
دسامبر

مقایسه 3 جنس پارچه های پرده دی کی

مقایسه 3 جنس پارچه های پرده دی کی (تبریز، بریلنت ترک، ایپک ترک) همان طور که می دانید در مجموعه ما پرده های ورتیلاین با 3 جنس پارچه تبریز،...

ادامه مطلب