26
ژوئن

بازسازی ساختمان قدیمی

امروزه با توجه به افزایش تعرفه قیمت ساخت و ساز در ایران و مشکلات اقتصادی، اکثر شهروندان ترجیح میدهند، به جای ساخت مجدد، منزل خود را بازسازی کنند. از...

ادامه مطلب