پرده دی کی ایرانی یا ترک
29
آذر

مقایسه ۳ جنس پارچه های پرده دی کی

مقایسه ۳ جنس پارچه های پرده دی کی (تبریز، بریلنت ترک، ایپک ترک) همان طور که می دانید در مجموعه ما پرده های ورتیلاین با ۳ جنس پارچه تبریز،...

ادامه مطلب