01
سپتامبر

پرده بامبو حصیری| قیمت پرده حصیری|پرده حصیری

نحوه جمع شدن پرده حصیری به چه شکل است؟ پرده های حصیری ایرانی توسط ریل و نخ به صورت رول جمع میشوند. پرده های بامبو حصیری وارداتی، توسط ریل...

ادامه مطلب