محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری
27
دسامبر

محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری
روش محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

یکی از سوالات شما عزیزان محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری برای منزلتان است.

عوامل متعددی بر محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری موٌثر است که مهم ترین آنها به ترتیب زیر است.

1-عرض و طول کاغذ دیواری

ابعاد کاغذ دیواری
ابعاد رول کاغذ دیواری

ابعاد کاغذ دیواری که تهیه می کنید میزان پوشش کاغذ دیواری را تعیین می کند.

 

 

 

 

 

2-ارتفاع سقف فضایی که میخواهید کاغذ نصب کنید

محاسبه رول کاغذ دیواری
ارتفاع دیوار

معمولا ارتفاع سقف ها بین 2/5 تا 3 متر است. در این نوشته هم میزان رول کاغذ دیواری براساس ارتفاع 2/5 تا 3 متر محاسبه می شود.

برای محاسبه کاغذ دیواری با ارتفاع بیشتر یا کمتر با شماره های دفتر تماس بگیرید یا از یک نصاب کاغذ دیواری کمک بگیرید.

 

 

 

 

3-وجود درب یا پنجره در دیوارها

محاسبه رول کاغذ دیواری
اندازه گیری درب و پنجره

وجود درب یا پنجره در دیوارها از میزان مصرفی کاغذ دیواری کم میکند. بنابراین در محاسبه کاغذ دیواری به تعداد درب و پنجره دقت کنید.

 

 

 

 

 

4-طرح کاغذ دیواری

طرح کاغذ دیواری
کاغذ دیواری گلدار

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین تعداد رول کاغذ دیواری، طرح کاغذ دیواری است.

چنانچه طرح کاغذ دیواری شما ساده و بدون گل باشد، کاغذ دیواری با کمترین پرتی نصب میشود و نیازی نیست بیشتر از میزان محاسبه شده کاغذ دیواری تهیه کنید

اما در صورتی که کاغذ دیواری شما طرح دار باشد، به میزانی که گل ها یا طرح کاغذ بزرگتر باشد، میزان پرتی کاغذ دیواری در هنگام نصب هم بیشتر است.

بنابراین درصورتی که کاغذ دیواری گلدار انتخاب کردید حداقل یک یا دو رول بیشتر از میزان محاسبه شده خریداری کنید.

 

 محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری:

محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری
تعداد رول کاغذ دیواری

برای محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری در ابتدا به یک متر نیاز دارید

عرض تمام دیوارهایی را اندازه گیری و با هم جمع بزنید.
حتما در اندازه گیری عرض ستون ها و تورفتگی دیوار ها را هم در نظر بگیرید.

قبل از هر چیزی باید خدمتتون بگیم که این روش محاسبه برای مکان هایی با ارتفاع دیوار 2/5 تا 3 متر است.

پس از اندازه گیری دیوارها بر اساس نوع کاغذی که میخواهید خریداری کنید روش محاسبه متفاوت است.

در بازار 3 ابعاد اصلی برای رول های کاغذ دیواری است.

کاغذ دیواری های عرض 53 و 70 و 106 سانت

روش محاسبه کاغذ دیواری عرض 53 در طول 10 متر:

(مجموع عرض دیوارها)*2
_____________________ =تعداد رول کاغذ دیواری
                 3

روش محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری عرض 70 در طول 10 متر:

(مجموع عرض دیوارها)*4
____________________= تعداد رول کاغذ دیواری
                 3

روش محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری عرض 106 در طول 15/5متر:

(مجموع عرض دیوارها)
__________________ = تعداد رول کاغذ دیواری
                 5

وجود درب و پنجره در دیوارها از مقدار مصرفی کاغذ دیواری کم میکند و نهایتا میزان کاغذ مصرفی یک یا 2 رول کمتر می شود.