پارکت لمینت عایق صدا
26
مهر

آیا پارکت لمینت عایق صداست؟

پارکت لمینت عایق صدا
پارکت لمینت عایق صدا

 

قبل از هر توضیحی شما را با  ضرایب ICC  وSTC  آشنا می کنیم.

ضریب STC  استاندارد عبور صدا است.

Sound Transmission Class = کلاس عبور صدا

هرچه میزان این عدد بیشتر باشد، صدای کمتری از متریال کف عبور می کند.

برای اینکه یک پوشش کف را عایق صدا بدانیم و صدای کمی را از خود عبور دهد، باید STC آن بالای ۵۰ باشد.

مقدار STC برای پارکت لمینت ۷ ،۸ و ۱۲ میلیمتری بین ۵۳ تا ۶۷ است.

پارکت لمینت عایق صدا
پارکت لمینت عایق صدا

 

 

 

 

 

پوشش کفمقدار تقریبی IICمقدار تقریبی TSC
پارکت لمینت ۷ ،۸ و ۱۲ میلیمتری۵۳ تا ۶۷
فرشبزرگتر مساوی با ۵۵
پارکت مهندسی در صورت نصب با فوم۵۳ تا ۵۶۵۲
پارکت چوبی با فوم۵۵۵۲
پارکت چوبی۴۰ تا ۴۵۴۰ تا ۴۳
کفپوش پی وی سیکمتر از ۴۵
بدون پوشش کف۲۹

 

 

ضریب دیگری که در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد، استاندارد عایق ضربه ای (IIC) است.

Impact Insulation Class = کلاس عایق ضربه ای

هرچه عدد IIC بیشتر باشد، میزان عبور صدا از کف کمتر است.

متریال هایی با عدد IIC کمتر از ۵۰ به هیچ عنوان عایق صدای ضربه ای مناسبی نیستند.

پارکت لمینت
پارکت لمینت

 

 

 

 

 

 

متریال هایی با عدد IIC بین ۵۰ تا ۶۰ جذب صدای نسبتا خوبی دارند.

متریال هایی با عدد IIC  بیشتر از ۶۰ صدای ضربه ای را به میزان زیادی جذب می کنند.

محصولاتی مثل پارکت لمینت و پارکت مهندسی عدد IIC  بین ۵۰ تا ۶۰ را دارند.

علاوه بر متریال های ذکر شده، فوم سایلنت مخصوص پارکت لمینت هم تاثیر چشم گیری در کاهش انتقال صدا دارد.

علاوه براین فوم سایلنت از هرزشدن زود هنگام کلیک های لمینت هم جلوگیری می کند.

این فوم ها در ضخامت ۱/۵ و ۲ میلیمتر در بازار موجود هستند.

به طور کلی به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم که پارکت لمینت بدون فوم سایلنت نصب شود.

در نتیجه پارکت لمینت در صورت نصب به همراه فوم سایلنت مناسب می تواند عایق صوتی مناسبی برای کف اتاق باشد.

 

 

 

 

 

 

بنابراین اگر فرزند کوچک دارید و یا در منزل از حیوان خانگی نگهداری می‌کنید می‌توانید با نصب پارکت لمینت تا حدود زیادی جلوی ایجاد و انتقال سروصدا را بگیرید.

پارکت لمینت عایق صدا
پارکت لمینت سایلنت